TA'OFI HONO FAKAHE'EI FANAU AKO 'I TONGA

Discuss government and political movements affecting Tonga.

Moderator: admin

TA'OFI HONO FAKAHE'EI FANAU AKO 'I TONGA

Postby paul » Fri Apr 14, 2006 7:04 am

Oku 'iai e fokotu'utu'u moe fa'ufa'u ke ta'ofi hono ako'i oe LEA TONGA koia koe TU'I, HOU'EIKI,KAKAI. ki he fanau ako 'i TONGA."oku lahi foki e poupou ki he fakakaukau ko'eni' ko 'uhi he 'oku tau ako'i e filifilimanako kihe fanau 'o fakafepaki ia ki he lao 'oku ohi 'ehe 'u fonua muli fekau'aki moe RACIST.'oku kau foki ki heni moe lakafalealea he founga 'eni na'e ngaue 'aki e HITLER ki hono fakahe'ei ''OE fanauako GERMAN ke nau talangofua ki 'ene ngaahi pule FAKAAOAO. GOD BLESS TONGA. PAUL.
GOD BLESS TONGA, PAUL.
paul
PT Regular
 
Posts: 359
Joined: Sat Apr 01, 2006 6:21 am
Location: australia

post subject-Tu'i, Hou'eiki, Kakai

Postby Lualala » Fri Apr 14, 2006 1:24 pm

Paul,

'Oku ou fakamalo atu ho'o 'omai e topiki mahu'inga taha ke fai hano vakili mo hano halu hae katau nonga pea fofonga fiefia ai 'etau fanau.

'Oku ou tui ko e fo'i lea ko eni e tolu-Tu'i, Hou'eiki, Kakai 'oku loloto
'aupito 'a hono 'uhinga he fokotu'utu'u mo e fakanofonofo 'o Tonga
'i ono'aho.

Koe me'a eni 'oku ui 'ehe Kalisitiane ko e Laumalie, 'Atamai, Sino.Ko
e tolu ka ko'e taha pe.'Oku ou tui katau ako'i 'etau fanau kenau
mahino'i e fokotu'utu'u ko eni tetau kei nofo melino pe kitautolu
he pule'anga fakatu'i 'okapau 'e fengaue'aki e ngaahi konga kehe
kehe ko eni 'o e sino 'o e Tonga.

Ko e sino 'o e Tonga 'oku sacred(holy) he 'oku 'afio 'a e Tu'i(Laumalie/Superconscious mind) 'ikai ngata ai 'oku to e 'afio ai mo e
to'ukupu 'o e Tu'i ko e Hou'eiki('Atamai/Conscious mind) ke e administer e daily activities.Faka'osi ko e Kakai(Subconscious mind)
Sino pe ko e SOUL.

Ko e taimi ko e 'oku tau tangulu ai he po'uli ko e taimi ia 'oku si'i
faifatongia ai 'a Kakai(Subconscious mind) this is a man's/womans
best friend.He 'oku tau mohe kitautolu ka e talatalanoa mai ia 'i he
MEDIUM ko e Dreams.Ko e dreams is a Wordless Word from beyond
Time, commmunicating to us in picture and symbol form.When it is
properly intrepeted,Kakai, Hou'eiki and Tu'i become well informed
and aware of his?her next move which should always be by Faith-
a deep Knowing of our Creator.

Understanding the depth of how our ancient people think with their limited language, propels us live simply and in Harmony-Tu'i
Hou'eiki and Kakai are one and was created in the image of God
to do the will of God.

"Our father who art in Heavan,hallowed be thy Name,thy kingdom come thy Will be done on earth(Tu'i,Hou'eiki,Kakai) as it is in Hevan
". Bible.

Ko e lakafalealea, mahalo pe 'oku unconstitutional, ka ko e me'a fakafo'ituitui pe ia 'a e matu'a mo e fanau pe tenau partipipate pe 'ikai.

Tu'a 'ofa atu and Happy Easter to your family.
Who is my favorite movie star? ME
Lualala
PT President
 
Posts: 2026
Joined: Fri Oct 17, 2003 12:46 am
Location: Hawaii

Postby Ben » Fri Apr 14, 2006 2:48 pm

Malo e polave...

'Oku hange kiate au te tau hanga feinga'i ke foki hake 'a 'etau commitment ki he mo'oni'i me'a 'oku ne hanga 'o 'ai e Tonga ke unique (Tonganess) pe ko hotau identity, ke define pe ia he level 'oe 'ekonomika. 'Oku totonu ke 'oua te tau fakaukau ke fakatau ma'ama'a e to'u tangata ka hokoo. 'Oku kei lava pe fakalelei'i 'etau sense of justice pea everybody under the law... with some privileges given to the monarch for the sake of the poor..

'Oku hanga foki 'ehe lea (Langauge) 'o carry 'ae mata'ikoloa 'ae sosaieti ne popongo mai 'ehe kau poto (wise people) 'oe kuohili. Koe ngaahi mata'ikoloa ko ia 'oku kei mata'ofa ai pe tonga mo kei mo'uimo'ui ai e fonua he taimi ni ( kei 'ofa atu mei muli 'ae kainga ki honau ngaahi kainga 'i Tonga). Ko 'ene to'o pe e ngaahi tefito 'oe 'ulunganga fakafonua 'e faka'osi "Ching" pe "Chang" e setesi fakatonga kotoa pe.

Ke me'a 'e taha kapau te tau to'o e lea 'ae hou'eiki moe Tu'i mei hono ngaue'aki. 'E si'isi'i ange e ngaahi me'a 'e fai ki ai e ako he literature faka-Tonga, kau ai e faiava, ta'anga. Te tau o leva 'o ako 'ae ngaahi ngaue 'ae kau muli hange ko Shake spear. 'E lahi ange leva 'e tau 'ilo ki he 'ulunganga fakamuli hotau 'ulunganga.. pea koe 'asili ai pe 'e tau sio lalo pe ki he kakai Tonga.. ka tau sio ma'olunga ki he palangi moe siana..

koe tanaki atu pe
SIone 'Apisinia Lemeki
User avatar
Ben
PT President
 
Posts: 2426
Joined: Sun Jun 29, 2003 12:48 am
Location: Arizona

Tu'i, Hou'eiki, Kakai oku nau kehekehe lahi aupito

Postby babylion1 » Fri Apr 14, 2006 5:11 pm

Lualala wrote:Paul,

'Oku ou fakamalo atu ho'o 'omai e topiki mahu'inga taha ke fai hano vakili mo hano halu hae katau nonga pea fofonga fiefia ai 'etau fanau.

'Oku ou tui ko e fo'i lea ko eni e tolu-Tu'i, Hou'eiki, Kakai 'oku loloto
'aupito 'a hono 'uhinga he fokotu'utu'u mo e fakanofonofo 'o Tonga
'i ono'aho.

Koe me'a eni 'oku ui 'ehe Kalisitiane ko e Laumalie, 'Atamai, Sino.Ko
e tolu ka ko'e taha pe.'Oku ou tui katau ako'i 'etau fanau kenau
mahino'i e fokotu'utu'u ko eni tetau kei nofo melino pe kitautolu
he pule'anga fakatu'i 'okapau 'e fengaue'aki e ngaahi konga kehe
kehe ko eni 'o e sino 'o e Tonga.

Ko e sino 'o e Tonga 'oku sacred(holy) he 'oku 'afio 'a e Tu'i(Laumalie/Superconscious mind) 'ikai ngata ai 'oku to e 'afio ai mo e
to'ukupu 'o e Tu'i ko e Hou'eiki('Atamai/Conscious mind) ke e administer e daily activities.Faka'osi ko e Kakai(Subconscious mind)
Sino pe ko e SOUL.

Ko e taimi ko e 'oku tau tangulu ai he po'uli ko e taimi ia 'oku si'i
faifatongia ai 'a Kakai(Subconscious mind) this is a man's/womans
best friend.He 'oku tau mohe kitautolu ka e talatalanoa mai ia 'i he
MEDIUM ko e Dreams.Ko e dreams is a Wordless Word from beyond
Time, commmunicating to us in picture and symbol form.When it is
properly intrepeted,Kakai, Hou'eiki and Tu'i become well informed
and aware of his?her next move which should always be by Faith-
a deep Knowing of our Creator.

Understanding the depth of how our ancient people think with their limited language, propels us live simply and in Harmony-Tu'i
Hou'eiki and Kakai are one and was created in the image of God
to do the will of God.

"Our father who art in Heavan,hallowed be thy Name,thy kingdom come thy Will be done on earth(Tu'i,Hou'eiki,Kakai) as it is in Hevan
". Bible.

Ko e lakafalealea, mahalo pe 'oku unconstitutional, ka ko e me'a fakafo'ituitui pe ia 'a e matu'a mo e fanau pe tenau partipipate pe 'ikai.

Tu'a 'ofa atu and Happy Easter to your family.


Happy Isitaa atu, Malo e tau lava, malo e talanoa Ben; ka oku ikai ke u tali tatau mo hoo lau ki he moui lotolu o fakatatau mo e tui, houeiki mo e kakai. Tuku kehe taimi takoto i faitoka, e tatau kotoa pe oku nau homeless kotoa until then.
Ko e sino, Atamai, laumeaie oku nau mo'ui taha pe ikai lava ke mavahe ha konga ia hee tali e ui ia e mate, faitoka osiosinga ia...
Ko e Tu'i. Houeiki, Kakai oku nau fuu kehekehe lahi vale aupito!!!
ko e Tui oku moui pe ia iate ia ta e kau ai ha taha, siokita pe ia, pe kai e moui a e kakai pe tenau mate heene ngaue e ikai tokanga ia kiai.
Houeiki, oku nau moui pe ia nautolu, fieeiki ia ke hange ko e tui, pea moui iate ia pe, siokita pe ia kiate ia ikai pehe mai ia ko e ha ekakai, pea poupou ia ki he tui tatau pe pe oku tonu pe hala.
Kakai Tonga, oku nau moui pe ia nautolu pe ko e fe pe feituu tenau i ai i mamani e kei ID pe nautolu he kanu e kili. Ka mate pe ia he ikai pehe mai e Tui pe houeiki ia koe ha ia. Tuku kehe pe ke ne tauhi ange kinaua mo oange kii pig mo e tokonaki mo e siini.
Ko ho nau tatau pe hange oku nau tatau taha pe ka mate tu'i pe houeiki pe kakai oku nau liekina, munoa takoto mokosia o foki kihe kelekele o huihuia mo haa mai honau nifo hinehina, ulupoko tatau, osiosinga ia.
Ko e mea ia oku ikai ke u tui tatau mo koe Ben he fakatatau e moui lotolu ki he Tui, Houeiki, kakai.
Ko e mooni e fokotuu a Paul ia; oku tonu ke akoi ke ilo hee fanau a e totonu, right, equality mo e tauataina tatau a e tangata. Fakaaongai e lea tatau pe ki he kakai kotoa. oua e kei ai pe ke tupu hake fanau o kei ui pe kinautolu ko e uhiki = fanau. Tuku kehe kapau oku ke kei fiemau ke ui ko e moho fanau o tatau hange ko e pigs.
Kou ilo pe oku ke taukave'i e taofi e a'aavahevahe ka e lava ke tau fakalaka mo tauataina mei he fakapouli motua koia.
Ko e taimi eni ke taofi ai, ke hoko hake toutangata hoko oku nau maama ange.
Toki hoko atu ka e fai e homework kau toki foki mai...
babylion1
PT Member
 
Posts: 143
Joined: Tue Feb 21, 2006 6:14 pm
Location: Deep Blue Ocean

Re: Tu'i, Hou'eiki, Kakai oku nau kehekehe lahi aupito

Postby TonganCrusader » Fri Apr 14, 2006 6:21 pm

Oku ou tui ta'etoe veiveiua ki he li mai 'a Ben 'i he kaveinga ni. Ko ha hano pato pe ko hano mele ke tau prolong 'a e fo'i tradition ke tau unique ai. Oku ou tu'u pe au 'aki 'a e 'uhinga ko 'eni
Ka faifaiange pea u pehee
1. Na'e fa'ele'i 'a Sisu 'i Petelihema
2. Na'e mate 'a Sisu 'i he Kolosi
3. Na'e lavea lahi 'a Sisu 'i ho haha
4. Na'e tanu 'a Sisu 'i hono fonualoto
5. Na'e ake 'a Sisu mei he mate
6. Kuo 'alu hifo 'a e Otua ke lea ki ai 'a Mosese

Kuo u 'osi to'o ma'ama'a 'e au 'a Sisu pea 'e toe liliu mo e 'u fa'u 'a Molitoni 'oku ha lahi ai 'a e alo'i, 'a e Pekia......

A ia te u fakatataa'aki 'eni

Kuo 'alo'i 'a Sisuu he kolo 'o Tevita

Te tau liliu 'a pehee ni

Kuo fa'ele'i 'a Sisu he kolo 'o Tevita

Mani te u ongo'i faikehe au. He koe'uhi 'e hala fakasilapa ia ki he fa'u 'o fo'i hiva 'o Sisu 'e Molotoni. Ki'i 'ahi''ahi hiva'i ange ia pe te ongo'i fiemalie.

Paul 'oua te ke fa'a fokotu'u me'ata'e'aonga na'a ku 'aka koe. Ko e Palopalema 'o Tonga ko e Ekonomika pea te mo u liliu 'e kimoutolu 'eni. Ko e ha hano ngeli ka tau lea pehee pe ki si'i ha'a tu'i he te u tala ai 'a 'eku faikehekehe mo hoku 'Otua

Faifai pea tupu hake 'etau fanau 'oku kei tu'u pe hiva 'a Molitoni pea pehee atu ke Hiva'i pea te ne 'eke
Mom ko e ha 'a e 'a e 'alo'i. Ko e ha 'a e pekia.
Pe te ne faka'uhinga pe 'ia..ko e 'alo'i ko e fu'u 'a na'e lolo'i
Pea faka'uhinga'i pe 'a e pekia ia ko e fu'u pe ne kia

Ko e ha e lea he ka fakahingoa kehe 'a e Lose 'o ui ko e matala'i hulali. E kei namu lose pe ia.

Oku ou kei loto pe au ke pehee 'a 'eku lea
1. Na'e 'alo'i 'a Sisu 'i Petelihema
2. Na'e pekia 'a Sisu 'i he Kolosi
3. Na'e monuka lahi 'a Sisu 'i ho kau'imaea'i
4. Na'e telio 'a Sisu 'i hono fonualoto
5. Na'e toetu'u 'a Sisu mei he pekia
6. Kuo ha'ele hifo 'a e Otua ki he mo'unga ke fakataufolofola ki ai 'a Mosese

Tauhi hotau 'Eiki maama pea 'e mahino ngofua ai 'a hotau va mo e Eiki tapuha

Ko 'etau liliu pe 'o pehee kuo tau 'osi tamoloki 'e kitautolu 'a e hui 'o 'etau fanga kuii...

Pea 'e unfair he na'a mau ako lea Tonga 'o tupunga ai e tuai 'emau ako. Ka 'oku homo 'e te'elama:lol: :lol: :lol: :lol: pea to'o e huo 'o lue ki 'uta 'o huohuo ai


Tu'a'ofa atu
toki hoko atu :lol:
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

KO HONO FAKAHEE'I 'OE FANAU AKO 'I TONGA.

Postby paul » Fri Apr 14, 2006 6:28 pm

Malo Lualala and the PT president fakatalanoa kihe topiki ko 'eni. Oku tui 'oku faingata'a e liliu 'i Tonga he koe matavai 'eni "Oku ne fakahee'i kitautolu pea tau tupu hake ai pe 'o tui ki ai 'o fakafepaki ia moe TUI 'ae KALISITIANE KA kuo liliu 'ae HA'A TU'I PILITANIA IA na'e ohi mei ai pe fakatata ki ai 'etau ki'i monarchy.Koe leatonga ko'eni oku totonu ke faka'auha 'oku ne kei fakafaikehekehe'i tautolu ke tau tui koe kii kulupu ko'eni 'oku ma'olunnga ange pe mahu'inga ange kinautolu 'ihe toenga 'oe kakai.Ko e LEATONGA KOE TAHA PE IA 'AE FALE'I 'AE KAU PILITANIA 'E TOKONI KI HONO MALU'I 'ETAU KII HA'A TU'I.Pea koe 'u lea ko'eni na'e ha'u ia pe tupu mei hono fakaoli'i mo pa'ausi'i e sii kakai na'e vavai.Pea kapau tetau talanoa ki he 'CULTURE' KAPAU he'ikai tetau tokanga, 'oku hanga 'ehe culture 'o VAHEVAHE'I TAUTOLU 'A IA 'OKU NE FAKATUPU 'AE "DISCRIMINATION" and 'RACIST'.We should be lucky without CHRISTIANTY MAYBE WE WE STILL WORK IN A SUGARCANE FARM SOMEWHERE, unfortunately they abolished those old CULTURE SO WE CAN LIVE TOGETHER AS HUMAN BEING. IF THE CHILDREN ARE HAPPY THEN THE WORLD IS BETTER PLACE. GOD BLESS TONGA.PAUL.
GOD BLESS TONGA, PAUL.
paul
PT Regular
 
Posts: 359
Joined: Sat Apr 01, 2006 6:21 am
Location: australia

Re: KO HONO FAKAHEE'I 'OE FANAU AKO 'I TONGA.

Postby TonganCrusader » Fri Apr 14, 2006 6:37 pm

paul wrote:Malo Lualala and the PT president fakatalanoa kihe topiki ko 'eni. Oku tui 'oku faingata'a e liliu 'i Tonga he koe matavai 'eni "Oku ne fakahee'i kitautolu pea tau tupu hake ai pe 'o tui ki ai 'o fakafepaki ia moe TUI 'ae KALISITIANE KA kuo liliu 'ae HA'A TU'I PILITANIA IA na'e ohi mei ai pe fakatata ki ai 'etau ki'i monarchy.Koe leatonga ko'eni oku totonu ke faka'auha 'oku ne kei fakafaikehekehe'i tautolu ke tau tui koe kii kulupu ko'eni 'oku ma'olunnga ange pe mahu'inga ange kinautolu 'ihe toenga 'oe kakai.Ko e LEATONGA KOE TAHA PE IA 'AE FALE'I 'AE KAU PILITANIA 'E TOKONI KI HONO MALU'I 'ETAU KII HA'A TU'I.Pea koe 'u lea ko'eni na'e ha'u ia pe tupu mei hono fakaoli'i mo pa'ausi'i e sii kakai na'e vavai.Pea kapau tetau talanoa ki he 'CULTURE' KAPAU he'ikai tetau tokanga, 'oku hanga 'ehe culture 'o VAHEVAHE'I TAUTOLU 'A IA 'OKU NE FAKATUPU 'AE "DISCRIMINATION" and 'RACIST'.We should be lucky without CHRISTIANTY MAYBE WE WE STILL WORK IN A SUGARCANE FARM SOMEWHERE, unfortunately they abolished those old CULTURE SO WE CAN LIVE TOGETHER AS HUMAN BEING. IF THE CHILDREN ARE HAPPY THEN THE WORLD IS BETTER PLACE. GOD BLESS TONGA.PAUL.


Paul what is wrong if you will work like a sugar cane farm from somewhere. Malu'i hotau fonua ka e 'oua 'e 'ai ke avangofua hotau fonua ke to'o 'e mulii. Ko e me'a ia na'e totonu ke like a sugar cane farm from India ai 'a e kau India 'i Fisi ni ka nau toe ala 'o 'ai ke Prime Minister pea 'oua na'a ke toe hanu ha 'aho kapau 'e feinga Prime Minister ha Siaina 'i Tonga. Weh! Ngali discrimination 'eku ki'i 'ai 'a'aku ko ''eni...Aua ko e me'a ia 'e hoko. Oku 'ikai ke fiema'u ke wipe out 'e Culture 'a Kalisitine. Oku fiema'u ke wipeout 'e Kalitiane 'a e Culture.....
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Re: Tu'i, Hou'eiki, Kakai oku nau kehekehe lahi aupito

Postby babylion1 » Fri Apr 14, 2006 6:47 pm

TonganCrusader wrote:Oku ou tui ta'etoe veiveiua ki he li mai 'a Ben 'i he kaveinga ni. Ko ha hano pato pe ko hano mele ke tau prolong 'a e fo'i tradition ke tau unique ai. Oku ou tu'u pe au 'aki 'a e 'uhinga ko 'eni
Ka faifaiange pea u pehee
1. Na'e fa'ele'i 'a Sisu 'i Petelihema
2. Na'e mate 'a Sisu 'i he Kolosi
3. Na'e lavea lahi 'a Sisu 'i ho haha
4. Na'e tanu 'a Sisu 'i hono fonualoto
5. Na'e ake 'a Sisu mei he mate
6. Kuo 'alu hifo 'a e Otua ke lea ki ai 'a Mosese

Kuo u 'osi to'o ma'ama'a 'e au 'a Sisu pea 'e toe liliu mo e 'u fa'u 'a Molitoni 'oku ha lahi ai 'a e alo'i, 'a e Pekia......

A ia te u fakatataa'aki 'eni

Kuo 'alo'i 'a Sisuu he kolo 'o Tevita

Te tau liliu 'a pehee ni

Kuo fa'ele'i 'a Sisu he kolo 'o Tevita

Mani te u ongo'i faikehe au. He koe'uhi 'e hala fakasilapa ia ki he fa'u 'o fo'i hiva 'o Sisu 'e Molotoni. Ki'i 'ahi''ahi hiva'i ange ia pe te ongo'i fiemalie.

Paul 'oua te ke fa'a fokotu'u me'ata'e'aonga na'a ku 'aka koe. Ko e Palopalema 'o Tonga ko e Ekonomika pea te mo u liliu 'e kimoutolu 'eni. Ko e ha hano ngeli ka tau lea pehee pe ki si'i ha'a tu'i he te u tala ai 'a 'eku faikehekehe mo hoku 'Otua

Faifai pea tupu hake 'etau fanau 'oku kei tu'u pe hiva 'a Molitoni pea pehee atu ke Hiva'i pea te ne 'eke
Mom ko e ha 'a e 'a e 'alo'i. Ko e ha 'a e pekia.
Pe te ne faka'uhinga pe 'ia..ko e 'alo'i ko e fu'u 'a na'e lolo'i
Pea faka'uhinga'i pe 'a e pekia ia ko e fu'u pe ne kia

Ko e ha e lea he ka fakahingoa kehe 'a e Lose 'o ui ko e matala'i hulali. E kei namu lose pe ia.

Oku ou kei loto pe au ke pehee 'a 'eku lea
1. Na'e 'alo'i 'a Sisu 'i Petelihema
2. Na'e pekia 'a Sisu 'i he Kolosi
3. Na'e monuka lahi 'a Sisu 'i ho kau'imaea'i
4. Na'e telio 'a Sisu 'i hono fonualoto
5. Na'e toetu'u 'a Sisu mei he pekia
6. Kuo ha'ele hifo 'a e Otua ki he mo'unga ke fakataufolofola ki ai 'a Mosese

Tauhi hotau 'Eiki maama pea 'e mahino ngofua ai 'a hotau va mo e Eiki tapuha

Ko 'etau liliu pe 'o pehee kuo tau 'osi tamoloki 'e kitautolu 'a e hui 'o 'etau fanga kuii...

Pea 'e unfair he na'a mau ako lea Tonga 'o tupunga ai e tuai 'emau ako. Ka 'oku homo 'e te'elama:lol: :lol: :lol: :lol: pea to'o e huo 'o lue ki 'uta 'o huohuo ai


Tu'a'ofa atu
toki hoko atu :lol:


TC; 'a ia ko hoo fakakaukau oku otua pe mo e Tui? pe oku tau tatau kotoa ki he Otua? ko e tangata fa'u he tatau o e Otua?
feefee kapau e ui tatau pe ki he kakai: ko h'oo ha'ele ki fee? pe na'e pekia 'a TC anepoo. pe oku fie taane a Baby mo pilinisesi heeheeeee. Ko hoo uhinga ke pehee?
feefee ke ke liliu fakapalangi mai ange hoo ngaahi fokotuu! pe ko e ngaahi foilea pe: pekia=mate, alu=haele, fanau'i=alo'i. oku feefee ia. kapau oku ke kei taemahino pe ki he uhinga a paul pea oku mahino oku Otua e tui kiate koe mo hoo lotu oku fai kihe otua mo T4. Koia koaa?
Tuku e tolo naa lavea ha kii leka, ikai koaa ke mou oo mamaoo.
Toki sio..
babylion1
PT Member
 
Posts: 143
Joined: Tue Feb 21, 2006 6:14 pm
Location: Deep Blue Ocean

Postby blundell22 » Fri Apr 14, 2006 7:05 pm

Malo kau tangata 'a e talanoa malie.

Tulou atu kau ki'i lafo atu.

Malo 'a e fokotu'u topiki, pea kou tui pe kuo mou fakatokanga'i 'ihe ngaahi thread kehe 'ete taukapo'i 'a e lelei ke fakaanga'i 'a e kau taki 'o a'u pe ki he ngaahi fale'alo. 'Ihe taimi tatau, 'oku ou kei 'ofa pe au 'i he fale 'o e Tu'i pea 'oku ou kei laukau 'aki pe 'e au 'a e kei mahino 'oku 'iai hotau Tu'i pea tatau pe mo hono fale. Koe 'nofo'a Kainga' 'o hange koe fa'a lau 'a Ben, pea ko 'etau talanoa 'i he nofo 'a Kainga, fai ai 'etau fakaanga moe hafua, 'o a'u pe ki he 'ete toonounou 'i he 'aho ni, 'oku ou ako ai 'o fakalele'i leva 'eku lea, moe feohi 'ihe 'eku toe huu mai 'apongipongi.

Na'aku tupu hake 'i Tonga 'i he uhouhonga 'o e fakafungavaka 'o e lea (language)'oku fekau'aki moe topiki ni. Na'aku lele mai ki he fonua muli ni, 'o feohi moe kakai 'o e fonua ni, pea te 'alu 'o a'u ki he 'ete feohi moe kakai 'i he level kehekehe 'o e fakaeenofo 'i he fonua ni, 'o kau ai pe moe kau politicians, kakai pisinisi, kakai ako, koe 'uhi koe fa'ahinga ngaue 'oku ou fakakaungatamaki ai. Na'e 'ikai foki fu'u lelei 'a 'eku 'ilo ki he lea fakahouhou'eiki. Na'aku fetaulaki moe kakai mei Tonga koe kau Hou'eiki 'ihe ngaahi taimi kehekehe 'ihe fonua ni, na'aku faingata'a'ia ke lea fakaTonga na'a pehe kuote fievaleloi 'a e 'ikai tete 'ilo 'a e lea fakahou'eiki, kuote anga foki he lea 'aki 'a e lea 'a e fonua ni. Pea na'aku manako ange ke lea fakapalangi ki he Hou'eiki na'a mau fetaulaki. Ko 'eku faka'amu keu poto he lea fakahou'eiki, he neongo 'eku feohi moe kau palangi ka koe taimi 'oku te fanongo ai ki he fakafungavaka 'a e lea fakaTonga 'oku ifo ki he 'eku fanongo pea koe haa hono kovi kete fakalangilangi'i kinautolu?

Ko 'ete 'ofa, 'oku ne hanga 'e ia 'o fakatalavou'i mo fakamahu'inga'i 'etau lea fakafungavaka.

Ko 'eku tui 'i he tu'u fakapsychology, koe 'uhinga 'oku 'insult' pe 'violate' ai 'ehe lea fakahouhou'eiki 'a hotau 'conscious' he 'oku tau 'feel low' within. Ko hotau 'attitude' pe 'o kitautolu pea moe ange 'etau 'self communication' 'oku ne hanga 'o lohiaki'i kitautolu ketau fakakaukau 'oku kau 'a e lea fakafungavaka 'a Tonga 'i hono 'intrude' hotau 'conscious'.

'Oku 'ikai ke kovi 'a e fakafungavaka ia 'o e lea, pea 'oku kei sai pe 'etau nofo 'a kitautolu ia 'i Tonga, ka 'oku totonu ke fakalelei'i 'ehe Hou'eiki moe Fale 'o e Tu'i 'enau ngaahi founga ke 'alu fakataha moe kakai. 'Oku 'ikai ke 'uhinga ia ke to'o ai 'etau ouau fakaTonga. Koe fili pe ia 'etau ngaahi kui ke 'ai 'a e kau me'a koeee koe Hou'eiki pea fakanofo mo honau Tu'i. Pea 'oku ou tui au 'oku ma'uma'uluta ange pe ai 'a e nofo ia 'a Tonga.

'Oku 'ikai ko Tonga pe 'oku fakafunga vaka ai 'a e lea. 'Oku toe fakafunga vaka pe moe lea moe to'onga mo'ui 'i he taimi 'oku tau feohi ai moe kau palangi.

Tamasi'i Paul, 'oku lelei pe 'a e me'akai 'oku ha'u mei tu'a, koe me'akai 'oku 'alu hake mei loto 'oku kovi, koe lea ia 'a Sisu. 'Oku 'ikai koe lea fakafungavaka 'a Tonga 'oku kovi, koe 'self communication within' 'oku fehalaaki. 'Oku ou ifo 'ia au he lea fakahouhou'eiki ki he tokotaha kotoa, pea kapau na'aku lava 'a e lea fakaTu'i teu fai 'e au ki he Tonga kotoa, ka 'oku si'i si'i 'eku 'ilo ki he fakafungavaka 'o e lea. 'Oku fakalata ange 'ete 'serve' 'e kita 'a e kakai, pea kapau 'e hoko 'etau ngaue 'aki 'a e fungavaka 'o e lea (language) ke feel good ai 'a e hou'eiki 'o Tonga, why not??? its a very rewarding feeling, knowing that words can make the difference. Paul, kou tui pe 'oku ke lava 'o fai 'a e lea fakahou'eiki moe fakatu'i, kamata 'e koe 'i 'api hono ngaue'aki, mahalo 'oku totonu ke liliu pehe'i 'o 'oua 'e fakatonutonu pe ki he kau me'a koeee, koe ngaahi lea ifo ki he fanongo.

Tofaaa a kau tangata, 'oku ou 'ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa, Paul, ko 'eku kole, toe fakakaukau lelei ange pe mu'a, koe 'aho koee teke milionea ai, pea koe 'aho koee teke politician ai 'i 'Aositelelia, koe 'aho ia teke mahu'inga 'ia ai 'ihe fakafungavaka 'a e lea fakaTonga he teke loto leva koe keke serve 'a e tokotaha kotoa, meihe Tu'i ki he Hou'eiki ki he tu'a 'o Tonga. Koe ngaahi lea faka'ofo'ofa, fefe keke tui pe mu'a koe, 'oku ke valuable, pea 'oua teke toe 'ai ke 'dictate' atu 'eha taha kiate koe ho mahu'inga, pea koe 'aho teke 'ofa mo'oni ai kiate koe, mo'oni 'a e lea 'a Sisu, ka 'oku ke 'ofa kiate koe, 'alu 'o 'deny' ho'o totonu, pea koe toki taimi ia, teke appreciate ai 'a e 'iai ha hou'eiki moe fale 'o e Tu'i keke serve kinautolu 'aki ho'o lea fakahou'eiki mo lea fakatu'i.

Ko hota Tonga, koe kei 'iai ha kakai ketau 'serve'. To live is to 'serve'. Toe fakakaukau lelei pe, keke understand 'a e motive 'o e taukapo 'o e topiki ni, pea koe fehalaaki lahi ia ka liliu 'a e fakafungavaka 'o e lea fakaTonga.
life is a journey full of kittykatties
blundell22
PT President
 
Posts: 2977
Joined: Wed Sep 14, 2005 10:04 pm

Re: Tu'i, Hou'eiki, Kakai oku nau kehekehe lahi aupito

Postby TonganCrusader » Fri Apr 14, 2006 7:08 pm


TC; 'a ia ko hoo fakakaukau oku otua pe mo e Tui? pe oku tau tatau kotoa ki he Otua? ko e tangata fa'u he tatau o e Otua?
feefee kapau e ui tatau pe ki he kakai: ko h'oo ha'ele ki fee? pe na'e pekia 'a TC anepoo. pe oku fie taane a Baby mo pilinisesi heeheeeee. Ko hoo uhinga ke pehee?
feefee ke ke liliu fakapalangi mai ange hoo ngaahi fokotuu! pe ko e ngaahi foilea pe: pekia=mate, alu=haele, fanau'i=alo'i. oku feefee ia. kapau oku ke kei taemahino pe ki he uhinga a paul pea oku mahino oku Otua e tui kiate koe mo hoo lotu oku fai kihe otua mo T4. Koia koaa?
Tuku e tolo naa lavea ha kii leka, ikai koaa ke mou oo mamaoo.
Toki sio..


Io ko 'eku fakakaukau ia pea Emeni

Oku kehe 'a hoku Tu'i meiate au 'i he tu'unga fakalevel pea kehe mo hoku 'Otua kiate au 'i he tu'unga fakalevel. Oku ou tui ki he 'Otua 'oku ma'olunga 'iate au. Tuku 'etau fie tatau ki he 'Otua he 'e ko e me'a ia na'e 'ikai ke lava ai hono langa 'a e taua 'o Pepeli.
Oku 'ikai ke u lotu kia T4 ka oku ou 'ofa ki ai he ko hoku king. Ko ia na'a fakatau'ataina'i 'eku fanga kui mei he nofo he lotu ki he tevolo ka e fiema'u ke papi au he ta'ata'a 'o Lami
Mahino ngofua ee
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Next

Return to Government & Politics

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron