Ngaahi Hiva FakaTonga mo'oni 'a Tongaa...

Share your feelings or ask questions about the culture.

Moderator: admin

Postby TonganCrusader » Thu May 04, 2006 9:09 pm

oatu ai pe 'eni kiate kimoutolu hono kotoa pe

ANGI IIKI E MATANGI ‘O FALALA HE LOSE

ANGI IIKI E MATANGI ‘O FALALA HE LOSE
NGANGATU LEVA ‘ENE TO’ONGA KOTOA PE,’
IFO LEVA KIATE AU ‘A E MATE,
HE’ETE FANONGO HE HOUA FULIPE

SI’I NAITINGIKEILI HOKU ‘OFA ATU FAU
HO’O SIU HE VAVA KO E MANU LAUKAU
TO MAI SI’O LE’O ‘O HANGE HA HAHAU
‘O TAFE TOULIKI ‘I HE’ETE NGOUE TAPU

TA’AHINE KE TA ‘EVA ‘I HA PO ‘OKU MAHINA
PEA TE TU’U SI’I HIFO MU’A ‘I HE ‘A MAKA
‘O FAKAFANONGO TA KO E LILE ‘OKU TA
NE ‘ALAHA PEA TAKA FAKANGALONGATA’A.

TAU: UISA HOTO FAKAPO ‘O KA MALUEFIAFI
‘A SI’ENE TO ‘O HANGE HA HAHAU
PEA ONGO ‘O HANGE HA TAFENGA VAI
SI’I TALANOA HUA ‘A E PO TAKA’AKI.
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Postby TonganCrusader » Fri May 05, 2006 9:34 pm

Oku 'amanaki ke Sapate fakamee 'a pongipongi pea 'oku ou ui pe 'oku tui pe ko e 'osi pe ia kuo tau hoko ki he Sapate fa'eee.
Oku ou 'oatu heni 'a e hiva ki si'i ngaahi fa'ee kotoa peE fa'ë ko ho'o ngaahi ngãue

1. `E fa'ë ko ho'o ngaahi ngãue
Ne kotofa pea tala si'ono mamafa
Si `o lakanga `oku ta'efa'a lava
Ho'o mamahi ka tau mo'ui ai.


2. Tanaki fakataha `a e koloa `o mamani
Takitaha fakahã hono teunga langilangi
Takitaha fakahã `ene koloa mahu'inga
Ka ko e fa'ë `oku mahu'inga taha pe.3. `E `otua `ofa tapuaki'i si'i fa'ë
Ke ne ma'u ha mo'ui mo ha fiemalie
Pea ka `osi mo tutuku `a e nofo ko `eni
Tau fiefia fakataha ki he langi.
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Postby Lotokavea » Sat May 06, 2006 1:40 am

Malo TC e ma'u hiva.....Te u toki kolosi mai mo engaahi hiva a Kaati ke oatu ma'a Ben he ko hono taimi mo Vota...


Lotokavea
User avatar
Lotokavea
PT Professor
 
Posts: 469
Joined: Sun Jan 12, 2003 7:21 pm
Location: Kava kuo heka

Postby TonganCrusader » Sat May 06, 2006 5:57 pm

Oka hongeifo 'a e mo'uii oku ou 'ilo fakapapau ko Sisu pe te ne 'ofa mai kiate auu. Ka kuo fakamo'ui nai au he'eku tui pe 'ikai

`I he Pongia mai `eku mo'ui


1. `I he pongia mai `eku mo'ui
Ko Sisu pe neu manatu'i
Lau pe `e au kuo ne hanga `o li'aki
`A au mei he'ene vakai2. Sisu kuo lahi fau ho'o `ofa
kau feinga pe keu hopo mei vaka
lau pe e au ia kuo te ngali tangata
keu taki pe `eku fononga


Tau:
Te u tuku nai `a Sisu
Tete tuku hoto monu
temau toe `alu ki he
`Eiki ko Koe pe
Puke au `e Sisu
Peau nofo ma'u
`Iate Koe mo Koe `iate au.
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Postby Ben » Tue May 09, 2006 10:34 pm

MALIE E NGAAHI HIVA TONGA MOTU'A KO 'ENI CRUZ !!! 'OKU OU MALIE'IA AI...

MALO 'AUPITO!!

HAVE A GOOD WEEK...
SIone 'Apisinia Lemeki
User avatar
Ben
PT President
 
Posts: 2426
Joined: Sun Jun 29, 2003 12:48 am
Location: Arizona

Postby Lady_Waimea » Wed May 10, 2006 3:05 am

hu mai pe fakasio e fala fakamokomoko 'o Vota he koena 'oku mo'ua ia he fakafolelei'i 'ene ngaahi haka.....*oma'osi kiai 'o fakamokomoko* mo fanongo kihe ngaahi fataliaki 'ae ngaahi hivaaa..............'ikai manonga, tu'u *joins Vota* he feinga'i ke moluu e la'i nima hono haka'i e *ha'ele ki Pilitania*..............siuhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!! malie malie fau pea faufauaaa atu! 'auaaaaa! anywayz good to hear and read lyrics of these wonderful musicz...I know we have it elsewhere he ngaahi loki 'a Ben mo Vota ka 'oku fakalata pe 'ene toutou ma'anu hake 'ae ngaahi hiva he 'oku hangeee 'oku fakalataaa ai pe 'ete fanofanongo kiai!!!

Vota, 'e ako'i fakakuu'i au!!!

laterz laterz
Lady_Waimea :roll: :roll: :wink:
'Api ko-ahia-kae-lata
Waimea Resort
((*fu'u fa ko tapu'ekea*))
User avatar
Lady_Waimea
PT Sr. Member
 
Posts: 267
Joined: Mon Feb 24, 2003 4:45 pm
Location: Mana'iange oe Aituu_ua, Fungakanakana,Waimea Resort

Postby TonganCrusader » Fri May 12, 2006 8:42 pm

MEI LOTO SUVA AI PE

BIU KO SUVA NI KUVA
BIU KO SUVA NI KUVA
ISA KABVANI MARARO MJANI
AURIKO E KE MO LAGILAGI
MOTE AI KABANI MJOTE AGI

NA’E ‘I AI SI’A ‘AHO ‘E TAHA
NE U NOFO PE ‘I HA POTU LALA
FIU AI SI’A ME’A KE U LATA
KAE KITE PE SI’I FO’I ‘OFA’ANGA

GOOD-BYE MY DARLING FAREWELL SIVAN
KUO PULI SI’OTO KI’I FO’I ‘OFA’ANGA
KO SI’OTO LOUFAU LEVENI
MY DEAR I’LL NEVER FORGET.
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Postby TonganCrusader » Sat May 13, 2006 3:31 am

Tau 'eva he ki he ngaahi fa'u 'a e la'aa kuo unga fonua....'oatu ai pe ki he kaunga PT Forum kotoa pe

ALAMUHU
ALAMUHU E TOA ‘I HE FANGA FETAU
FAKANUNU ‘A E MATANGI TOKELAU
SI’A FINE TEITI ‘I HE HALA UAFU
MATAMAHINA SI’ENE KAKAU
TAUTAUTAPA AI ‘I HE FISI’I PEAU
HANGE HA SISI KUO FAKAVAINIAKU.

TAU: ‘OIAUE KO E NGALU E FASI
TA’AHINE TALI KE MATALI
HOPO E FA TALA PEA NGALI
ME’A KUO MASENI AI.

KA UOUO LEVA ‘A E HALA KO VUNA
‘O KAINAKEHEA MO E HALA TAUFA
TOKI HU’I AI HOTO FAKAMANULUA
KE KAHOA HA TAHA FOLAU MEI MULI
KAE MOLE AI SI’ETE FAKA’UTO’UTA
‘I HE TUIFIO ‘A E FAHINA MO E LEIPUA.

TAMAIKI LAKA TA’OFI’OFI PE
KAE TUKU KE U TOLI E MOTO SIALE
KE FUNGANI ‘AKI ‘A E SISI MAILE
KO HOKU TEUNGA KI HE FAKATETE
HE HAU’ATEA MO TALI TUE
‘O MAMATA KAE HOPO E PELE.
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Postby TonganCrusader » Sun May 14, 2006 8:23 pm

Fakaholo ai pe si'omou nofo

HEILALA FISI’I NIU


ANGI E MATANGI PEA FAKALATA
‘ENE ‘ALAHA SI’I NGOUE KAKALA
KO SI’OTO VE’EVE’E HE PAPAI HEILALA
KO E TUKUNGA IA SI’ETE ‘OFA MAFANA

SI’I LILE HE TELE’A MATALA HE LILIFA
FOTU E KAKALA HE ME’A FAINGATA’A
KE TO’OA HOTO LOTO ‘OU TENGIHIA NOA
MAVAE HOTO LOTO ‘ISA E SI’I HEILALA.

TAU:

‘OI SEUKE PE KO HAI NAI TE NE LAVA
‘ETE ‘OFA HE PEAU ‘O E VAHA
‘AMUSIA PE SI’I LAUMANU ‘ENE PUNA
FOTU AI ‘ETE ‘OFA HE FUNGA E FONUA.
TonganCrusaderForChrist
User avatar
TonganCrusader
PT Professor
 
Posts: 663
Joined: Wed Jun 25, 2003 1:08 am
Location: Nuku'alofa

Previous

Return to Tongan Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest